ALLERGAN

Engagerade i ständig innovation för ditt välbefinnande

Global räckvidd. Lokalt fokus.

Actavis (NYSE : ACT) har den 17 mars 2015 slutfört förvärvet av Allergan. Det nya mångsidiga läkemedelsföretaget med 23 miljarder i omsättning  positionerar sig som ledande inom Growth Pharma. Det sammanslagna bolaget har en bred kommersiell räckvidd, sträcker sig över drygt 100 länder och vilar på en stabil grund med starka och hållbara varumärken, en ledande global generikaverksamhet, en förstklassig pipeline, en verksamhet med hög effektivitet och en erfaren ledningsgrupp.

 

ALLERGAN NORDEN

Allergan Norden AB
Strandbergsgatan 61
SE-112 51 Stockholm
Sweden

Visiting address
Nordenflychtsvägen 74

Telefon: +46 (0)8 594 10 000
Fax: +46 (0) 8 590 72 335