Ekonomiskt stöd

Allergan Norden AB kan erbjuda ekonomiskt stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i linje med lagstiftning och uppförandekoder. Det ekonomiska stödet är avsedd att stödja enskilda och organisationer med utbildning för att ge fördelar för hälso- och sjukvårdssystemet eller patienterna.

För att ansöka om ekonomiskt stöd, vänligen skriv en noggrann förfrågan och skicka det med e-post till UV-MedInfo@allergan.com eller vanlig post till:

Allergan Norden AB
Medicinsk information
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm