Ekonomiskt stöd

Allergan Norden AB stödjer medicinsk fortbildning genom att dela ut ekonomiskt stöd till hälso- och sjukvården enligt gällande lagstiftning och uppförandekoder. Det ekonomiska stödet har i syfte att tillföra mervärde och vara till nytta för patienter och hälso- och sjukvården och kan erhållas enbart för yrkesförkovran inom Allergans verksamhetsområden.

En ansökan om ekonomiskt stöd ska innehålla följande uppgifter:

  • den sökande verksamhetens namn, adress och kontaktperson
  • aktivitet ansökan avser med information om terapiområde, ort, program och tidpunkt
  • ändamål och motivering
  • sökt belopp inkl. specifikation av delbeloppen

Ansökan skickas elektroniskt till UV-MedInfo@allergan.com eller som vanlig post till:

Allergan Norden AB
Medicinsk information
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm