Vårt ansvar

Socialt ansvar

Ansvar

Vi bedriver en ansvarsfull verksamhet samtidigt som vi använder vår forskning och våra innovationer för att höja människors livskvalitet.

Allergans mål är och har alltid varit hälsa, säkerhet och välbefinnande hos dem som visar oss förtroendet att välja våra produkter. Varje dag strävar vi efter att ge människor ett bättre liv på många olika sätt: från att utveckla nya behandlingar för komplexa och funktionsnedsättande sjukdomar till att erbjuda estetiska lösningar på vetenskaplig grund. Vi vill göra skillnad inte bara för dem som använder våra produkter utan också för våra anställda och de samhällen där vi lever och verkar. Även i fortsättningen är vårt mål att skapa säkra, sunda arbetsplatser, god praxis, stark gemenskap och ansvarsfulla och etiska metoder ska avspeglas i allt vi gör, från forskning och utveckling till försäljning och marknadsföring.


Investeringar i forskning som stärker upptäckt och samarbete

Kärnan i vår verksamhet är forskning och utveckling i världsklass. Vår forskning och utveckling är ett destillat av det bästa Allergan står för: teknisk innovation och vetenskaplig excellens, djupgående sakkunskap inom utvalda medicinska områden och en intensiv satsning på de nya behandlingar och produkter som har störst potential att göra viktig skillnad i patienternas liv.
 

Uppdrag, vision, värderingar

Vårt åtagande, vår vision och våra värderingar utgör grunden för vår strategi. Allergans åtagande är att:
 • Utveckla en unik förståelse för våra kunder för att kunna utveckla verksamhetsstrategier som ger våra kunder och aktieägare det största mervärdet.
 • Bli prioriterad partner för ständigt förbättrad hälso- och sjukvård genom att erbjuda teknisk innovation, vara ledande inom vår bransch, vara en god samarbetspartner, ha en global infrastruktur och forsknings- och tillverkningsanläggningar över hela världen.

Allergans vision:

 • Vi är ett innovativt, teknikdrivet, globalt företag inom hälso- och sjukvården som utvecklar och kommersialiserar specialistläkemedel och produkter inom oftalmologi, neurologi, dermatologi och andra specialmarknader. På över 100 marknader över hela världen saluför Allergan produkter som ger kunderna mervärde, tillgodoser ouppfyllda medicinska behov och ökar patienternas livskvalitet.

Värderingar och kultur på Allergan

Allergans företagsvärderingar:

 • Belöna framgång
 • Främja innovation
 • Behandla människor med respekt och värdighet
 • Resultatdriven verksamhet
 • Fokus på patienter och kunder
 • Våra medarbetare är vår största tillgång
 • Affärsskicklighet och snabb reaktionsförmåga

Allergans företagskultur:

 • Konkurrenskraft
 • Stimulans
 • Öppen kommunikation
 • Uppmuntrar till mångfald för idéer och människor
 • I ständig utveckling