Neurogen överaktiv blåsa

Urinläckage i samband med neurogen överaktiv blåsa

Det tillstånd som kallas "överaktiv blåsa" är den vanligaste orsaken till urininkontinens eller urinläckage hos vuxna. För de allra flesta patienter är den underliggande orsaken okänd, men hos vissa patienter kan urinläckaget ha en neurologiskt orsak, t.ex. multipel skleros eller ryggmärgsskada. Detta kallas neurogen överaktiv blåsa.