Kronisk migrän

Kronisk migrän är en sjukdom som innebär att patienten har huvudvärk mer än 15 dagar per månad. I praktiken innebär det att en person med kronisk migrän har huvudvärk mer än hälften av dagarna varje månad. Kronisk migrän kan innebära en påtaglig funktionsnedsättning. Globalt räknar man med att mellan 1,4 och 2,2 % av befolkningen lider av kronisk migrän.