Hyperhidros

Vad är hyperhidros?

Hyperhidros är onaturligt kraftig svettning. Svettning är det viktigaste sättet för kroppen att hålla temperaturen, men personer med hyperhidros svettas mycket mer än de behöver för att hålla kroppstemperaturen nere och det är ofta socialt besvärande eller stör deras dagliga liv. Patienter med hyperhidros kan vara tvungna att byta kläder flera gånger om dagen, kan bara klä sig i vissa färger för att svettfläckarna inte ska synas eller tvingas byta yrke för att slippa tala eller visa sig inför publik. Man räknar med att ca 3 % av befolkningen lider av hyperhidros.

Det finns två huvudtyper av hyperhidros. Den vanligaste är fokal hyperhidros, som kan drabba armhålorna, händerna, fötterna och ansiktet. Allmän hyperhidros är mindre vanlig. Den påverkar hela kroppen och beror oftast på någon annan sjukdom, t.ex. infektion, diabetes eller hypertyreoidism. När den bakomliggande sjukdomen behandlas försvinner oftast även den överdrivna svettningen.
 

Hur behandlas hyperhidros?

Till en början kan enkla självhjälpsåtgärder fungera:
  • Svala kläder.
  • Undvika viss typ av mat som kan utlösa svettning.
  • Minska stress, spänning och oro.
  • Vara extra noga med den personliga hygienen.
 

Behandling:

Det finns flera behandlingsalternativ för hyperhidros. Fråga din läkare eller apotekspersonalen om vilken behandling som kan vara lämplig för dig.