Hemifacial spasm

Hemifacial spasm är en neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av täta ofrivilliga muskelkontraktioner i ena ansiktshalvan. Symptomen brukar starta gradvis som periodiska sammandragningar i musklerna omkring det ena ögat. Under loppet av några månader  brukar sammandragningarna sprida sig nedåt, till kindens och mungipornas muskler och munnen kan bli skev. Spänningarna blir ofta tilltagande i styrka och kan  spridas till pannans muskler och framsidan av halsen.

Enligt aktuella uppskattningar är den totala prevalensen ca 0,01 % av befolkningen, vilket skulle motsvara ca 500 000 personer i EU-länderna.