Cervikal dystoni

Dystoni omfattar en grupp sjukdomar med ofrivilliga ryckningar, spasmer eller muskelrörelser. Den underliggande orsaken är oftast okänd. Cervikal dystoni är en av de vanligaste formerna av dystoni och påverkar nacke och hals så att det blir svårt att hålla huvudet rakt. Halsmusklerna krampar och gör att huvudet dras, vrids, rycker eller lutar mot axeln. Det kan också hända att axeln höjs på den sida dit huvudet lutar.

Vid cervikal dystoni kan den onormala kroppshållningen förutom att försvåra rörelse och minska rörligheten också ge besvärande smärta. Cervikal dystoni förekommer i alla åldrar, men vanligast är att den utvecklas mellan 30 och 50 års ålder. Sjukdomen är dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män. Cervikal dystoni är en ovanlig sjukdom med en prevalens på ca 57 personer per miljon.