Blefarospasm

Blefarospasm är en lokal rörelsesjukdom som påverkar de muskler som styr ögonen. Den kännetecknas av ökad blinkningsfrekvens som beror på ofrivillig sammandragning av de muskler som styr ögonlocken. Blefarospasm påverkar vanligen båda ögonlocken och kan utvecklas till funktionell blindhet (d v s förmåga att öppna ögonen under en längre tid). Förekomsten av blefarospasm i befolkningen som helhet är ca 5 på 100 000.