Neurologiska sjukdomar

Färre kompromisser, större potential

Varje år begränsas miljontals människor av sjukdom i rörelseorganen och av andra neurologiska sjukdomar som innebär att kommunikationen mellan hjärna och muskler inte fungerar som den ska. Allergan har blivit världsledande inom neurologi genom att bedriva forskning om neuromuskulära behandlingar för allvarliga eller funktionsnedsättande sjukdomar som orsakas av överaktivitet i nervsystem eller körtlar.