Medicinsk estetik

Där forskning och estetik möts

Tack vare de många framstegen inom den medicinska forskningen under det senaste århundradet lever vi längre och är friskare. Ändå känner vissa människor att deras utseende inte alltid stämmer överens med hur de känner sig på insidan. Utseendet påverkas av såväl miljöfaktorer som det naturliga åldrandet och därför ser många människor fördelar med estetiska behandlingar.

Som världsledande inom medicinsk estetik engagerar sig Allergan starkt för att tillgodose patienternas och läkarnas behov och önskemål. Vårt mål är att erbjuda innovativa produkter som bygger på forskning och som kan ge patienterna ett behandlingsresultat som stämmer väl överens med deras individuella behandlingsmål.

Allergan erbjuder såväl behandlare som patienter ett brett utbud av produkter inom medicinsk estetik samtidigt som dessa är väl understödda med vetenskaplig dokumentation.