Gastroenterologi

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS), även kallad irritabel tarm, är en skovvis återkommande och ofta livslång funktionell tarmsjukdom som kan ha signifikant påverkan på livskvaliteten för dem som drabbas.

IBS karaktäriseras av:1,2

 • Smärtor i buken
 • Uppblåsthet
 • Förändrade avföringsmönster

Prevalensen av IBS i Sverige uppskattas till 10-15% av befolkningen.1 IBS har en större inverkan på patienters livskvalitet än många andra gastrointestinala sjukdomar samt även diabetes och njursvikt.3 Symptom på IBS återkommer ofta i skov.4 IBS kan undergrupperas beroende på den dominerande typen av avföring:2

 • IBS med förstoppning (IBS-C)
  ≥25% hård avföring, <25% lös avföring
 • IBS med diarré (IBS-D)
  ≥25% lös avföring, <25% hård avföring
 • Växlande IBS (IBS-M)
  Både hård och lös avföring

IBS-referenser:

 1. MagTarmFörbundet 2017; http://magotarm.se/vad-vi-gor/diagnoserfilmer/ibs/ (hämtad februari 2017)
 2. Lacy et al. Gastroenterology 2016;150:1393–1407
 3. Gralnek IM, et al. Gastroenterology 2002; 119: 654-660
 4. Spiller R, et al. Gut 2007; 56: 1770-1798