Torra ögon

Vad är torra ögon?

Ögats yta täcks av en tårfilm som består av tårvätska. När man blinkar sprids tårvätskan över ögonens yta och håller hornhinnan fuktig. Tårvätskan innehåller ämnen som har en smörjande effekt, förhindrar infektion och gör att vätskan avdunstar långsamt.

Torra ögon kan ha flera orsaker. Antingen produceras det för lite tårvätska eller så har kvalitén på tårvätskan blivit sämre.  Symtom på torra ögon kan vara bland annat grusighet, en brännande känsla och ögoninflammation. Det kan skada ögats yttre skikt.

Torra ögon är det vanligaste ögonbesväret. Torra ögon är vanligare bland kvinnor och äldre, även om det förekommer i alla åldrar.
 

Vilka är symtomen på torra ögon?

De vanligaste symtomen är brinnande känsla, sveda, ögonen rinner eller "grus i ögonen". Du kan bli lite röd i ögonen, uppleva att ögonen känns tunga och bli känslig för starkt ljus. Det kan hända att trådigt slem samlas på ögonlocken. Symtomen kan vara mindre tydliga på morgonen när du vaknar och sedan förvärras under dagen.

Symtomen kan utlösas av olika situationer, bland annat:
  • Aktiviteter som gör att du blinkar mer sällan än vanligt, t.ex. läsning, bilkörning, arbete vid datorn eller att titta på tv.
  • Avgaser, damm och cigarettrök kan vara särskilt besvärande.
  • Luftkonditionering kan förvärra symtomen genom att luften blir torrare.

Torra ögon påverkar oftast inte synen. Men om dina ögon är mycket torra, t.ex. om ingen tårvätska produceras när du känner dig gråtfärdig eller som en reaktion när du skalar lök kan symtomen upplevas som väldigt besvärande.
 

Vad orsakar torra ögon?

Den vanligaste orsaken till torra ögon är att körtlarna i ögonlocken inte producerar tårvätska, vilket är ett vanligt ålderssymtom. Om talgkörtlarna i ögonlocken blir tilltäppta kan symtomen bli värre.

Läkemedel som används för behandling av vissa sjukdomar, bland annat högt blodtryck och njursjukdom, kan minska produktionen av tårvätska.

Torra ögon kan i sällsynta fall vara ett symtom på en annan sjukdom som t.ex. Sjögrens syndrom, och kan drabba personer med autoimmuna sjukdomar.