Retinal venocklusion

Vad är retinal venocklusion?

Retinal venocklusion är en blodpropp i en av ögats vener, vilket kan leda till försämrad syn.
När det bildas en blodpropp leder det till en vätskeansamling som orsakar svullnad i näthinnan, den ljuskänsliga hinnan i ögonbotten. Svullnaden kan leda till skador på gula fläcken, makulan, och påverka främst lässynen.
 

Vad är icke-infektiös uveit?

Icke-infektiös uveit kan inträffa när uvean blir inflammerad. Uvean är det mellersta lagret i ögat och en frisk uvea är en förutsättning för god syn. Icke-infektiös uveit innebär att det inte finns någon infektion i ögat orsakad av bakterier eller virus.
 

Varför drabbas människor av icke-infektiös uveit?

Icke-infektiös uveit kan drabba människor som lider av något tillstånd som påverkar deras immunsystem, såsom multipel skleros eller IBD. I hälften av fallen kan läkarna inte förklara varför icke-infektiös uveit uppstår, då det inträffar spontant eller utan känd orsak.