Glaukom

Vad är glaukom?

Glaukom, eller grön starr, är en sjukdom som oftast kännetecknas av ökat tryck inne i ögat. På sikt kan det höga trycket skada synnerven och leda till att man förlorar den perifera synen (sidoseendet) och så småningom blir helt blind. Ju högre trycket är i ögat, desto större risk att synnerven skadas. Tyvärr upptäcker men inte alltid symtomen, och glaukom är en av de främsta orsakerna till blindhet, särskilt hos äldre. Därför är det viktigt att låta undersöka ögonen regelbundet.

Vad orsakar glaukom?

Troligen samverkar många faktorer till sjukdomen glaukom. Det ökade trycket inne i ögat beror på en störning av cirkulationen av den klara vätskan inne i ögat, ögonkammarvätskan. Normalt produceras ögonkammarvätska i ögat hela tiden och och förs ut från ögat i samma takt. Om det antingen tillverkas för mycket vätska eller om avrinningen av vätskan från ögat är för långsam byggs vätsketrycket inne i ögat upp och synnerven kan skadas. Nyligen har forskningsresultat presenterats som tyder på att blodcirkulationen till synnerven kan vara en viktig orsakande faktor till glaukom.