Diabetiskt makulaödem

Vad är diabetisk makulaödem?

Diabetisk makulaödem uppstår när det blir vätskeansamling och svullnad i gula fläcken hos diabetespatienter. Det är en progressiv sjukdom som leder till synförlust hos diabetespatienter och en vanlig komplikation till diabetesretinopati. 

Orsaken till makulaödemet är förändringar i de små blodkärlen, som finns i den ljuskänsligaste delen av näthinnan, samt gliaceller och inflammerade neuroner. När det sker en ansamling av vätska i gula fläcken, makulan, orsakar det en svullnad och leder till försämrad synskärpa. En frisk makula är en förutsättning för god syn.