Behandlingsområden

På Allergan är vi stolta över våra innovationer, som har gett patienter över hela världen högre livskvalitet. Vår forskning och utveckling är global och förutom en stor forskningsanläggning för läkemedel i Irvine, på den amerikanska västkusten, har vi forskningscentra på Irland, i Frankrike och i Japan. Allergans portfölj innehåller några av världens mest innovativa läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar. De ger specialister och patienter valfrihet inom flera olika specialistområden och tillgodoser många olika behov.

Ögonsjukdomar som glaukom, näthinnesjukdom och torra ögon påverkar synen för miljontals människor varje år. Neurologiska sjukdomar som cervikal dystoni, kronisk migrän och spasticitet i händer och fingrar efter stroke kan vara funktionsnedsättande och begränsande i vardagen.

Många av våra läkemedel och medicintekniska produkter är avsedda för tillstånd som påverkar patienternas livskvalitet och där nuvarande behandling innebär problem som vi arbetar på att lösa. Från att uteslutande ha erbjudit produkter för medicinsk behandling kan vi idag även erbjuda behandling av ålderstecken och bröstestetik. Vår portfölj inom medicinsk estetik erbjuder branschens mest heltäckande och forskningsbaserade utbud av estetikprodukter. Varje patient är unik och har personliga skäl för att söka behandling. Allergans åtagande är att utveckla innovativa produkter som tillgodoser dessa patienters särskilda behov.
Allergan Sub Page Banner Image
Gastroenterologi
Irritable Bowel Syndrome (IBS), även kallad irritabel tarm, är en skovvis återkommande och ofta livslång funktionell tarmsjukdom som kan ha signifikant påverkan på livskvaliteten för dem som drabbas. ...
Allergan Sub Page Banner Image
Medicinsk estetik
Tack vare de många framstegen inom den medicinska forskningen under det senaste århundradet lever vi längre och är friskare.
Allergan Sub Page Banner Image
Neurologiska sjukdomar
Varje år begränsas miljontals människor av sjukdom i rörelseorganen och av andra neurologiska sjukdomar som innebär att kommunikationen mellan hjärna och muskler inte fungerar som den ska.
Allergan Sub Page Banner Image
Ögonsjukdomar
Allergan utvecklar ett brett spektrum av behandlingar för många olika sjukdomar, bland annat läkemedel för behandling av glaukom, torra ögon, blefarospasm och vissa näthinnesjukdomar..