Våra produkter

Nedan listas Allergans samtliga produkter i bokstavsordning. Produkter som utgörs av läkemedel är länkade till startsidan på läkemedelsregistret FASS för Allmänheten, där du kan söka om mer information om produkter.

Läkemedel 

Alphagan
Belkyra
Botox
Cellufluid
Celluvisc
Combigan
Constella
Ganfort
Lumigan
Ozurdex
Truberzi
Vistabel

Medicintekniska produkter

CoolSculpting
Earfold
Juvederm
Natrelle
Optive Fusion
Optive Plus
Xen