Produktsäkerhet

Fokus på produktsäkerhet

Allergan fäster stor vikt vid produktsäkerhet och genomför omfattande säkerhetsövervakning och utvärderingar genom alla faser av vår produktlivscykel.
 
Vi är även starkt engagerade i att försäkra säker och effektiv användning av våra produkter och redovisar öppet alla risker/fördelar med alla produkter.

Om du upplever några oväntade biverkningar av eller har synpunkter på någon av våra produkter, vänligen kontakta oss.