Produkter

En innehållsrik produktportfölj som täcker in många specialistområden. Den gemensamma nämnaren är kapaciteten att göra skillnad

På många sätt är vi ovanliga både som individer och företag. Som specialistföretag är vi mycket koncentrerade och värderar djupgående kunskap högre än bred kunskap. I våra relationer med medicinska specialister värdesätter vi partnerskap och delad insikt som gör att vi kan utveckla nya behandlingar för patienternas behov.

Vi fäster stor vikt vid den faktiska innebörden av begreppet livskvalitet, eftersom vi förstår att livskvalitet betyder olika saker för olika människor. För den som kämpar med en allvarlig eller funktionsnedsättande sjukdom kan livskvalitet vara att kunna arbeta, ägna sig åt något som man tycker om, ta hand om sin familj eller bara klara av vardagen.

För andra kan det vara att känna sig starkare och säkrare genom att slippa fysisk funktionsnedsättning och fysiska begränsningar eller känna att ens personlighet och inre skönhet får komma till uttryck i högre grad. För oss är "livskvalitet" inte bara en tom fras. Det är en idé som inspirerar och vägleder oss i allt vi gör. Den styr hur vi satsar våra FoU-resurser, vilka läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar vi går vidare med till marknaden och vilka utbildnings- och supporttjänster vi erbjuder.

Inom de specialistområden vi verkar, fokuserar vi på att tillsammans med läkare och forskare över hela världen driva terapeutiska och medicinska estetiska framsteg som kan hjälpa patienter leva sina liv till sin fulla potential.

Våra produkter