Arbeta hos oss

En dynamisk organisation som erbjuder spännande och utvecklande roller på alla nivåer

Bakom våra innovativa produkter och vår marknadsledande position står medarbetare med passion och disciplin, som vill göra skillnad.

När de blir tillfrågade om de tycker att deras arbete på Allergan är spännande och tillfredsställande talar våra medarbetare ofta om den dynamiska och resultatorienterade teamkänslan, en upplevelse av att det går att både bredda och fördjupa sin kompetens och den intellektuellt stimulerande miljön. Under över 60 år med forskning och upptäckter har Allergans produkter gjort viktig skillnad för hur sjukdomar behandlas och för patienternas livskvalitet. Vi har lyckats göra skillnad och är framgångsrika som företag tack vare våra lojala och begåvade medarbetare och vår goda företagskultur, som skiljer oss från många andra inom branschen.

Arbetsmiljön hos Allergan kännetecknas av högt tempo, resultatorientering och stort utrymme för egna initiativ. Våra anställda får utveckla sina idéer, ta mer ansvar och söka nya utmaningar. Deras bidrag till företagets framgång erkänns och belönas regelbundet. Det nära samarbetet inom och mellan team banar väg både för breddning och fördjupning av förståelsen för verksamhetens olika aspekter. Många av våra medarbetare har utnyttjat möjligheten att arbeta med olika varumärken och över gränserna mellan affärsområden.

Hos Allergan är medarbetarna individer. Vår effektiva och ändamålsenliga företagsstruktur uppmuntrar till ansvarstagande och öppenhet så att var och en kan bidra både som individ och som del i kollektivet och ha möjlighet att bli uppmärksammad och få erkännande för sina prestationer. I likhet med större läkemedelsföretag erbjuder vi dessutom variation och stora resurser, men utan formaliteter och onödig byråkrati. Cheferna har nära kontakt med företagsledningen, och de beslut som behövs för att gå vidare med en god idé kan ofta fattas och genomföras snabbt. Det är kanske alla dessa faktorer i kombination, som så många medarbetare tar upp, som kommer att få dig att trivas på Allergan.