Om Allergan

Leading Growth Pharma

Allergan, med huvudkontor i Dublin, Irland, är ett unikt, globalt läkemedelsföretag som är ledande inom den nya industrimodellen – Growth Pharma. Allergans fokus ligger på att utveckla, producera och kommersialisera innovativa originalläkemedel, högkvalitativa generika, receptfria läkemedel och biosimilarer för patienter över hela världen.

Allergan marknadsför en portfölj av förstklassiga produkter som ger värdefulla behandlingar inom områden som det centrala nervsystemet, ögonvård, medicinsk estetik, gastroenterologi, kvinnohälsa, urologi, kardiovaskulära sjukdomar och infektionssjukdomar. Allergan har en av läkemedelsindustrins bredaste pipelines av produkter under utveckling.

Med marknadsfunktioner i drygt 100 länder arbetar Allergan nära läkare, sjukvårdshuvudmän och patienter för att leverera innovativa och betydelsefulla behandlingar som hjälper människor världen över att leva längre och friskare liv.

Vi på Allergan Sverige har kontor på Kungsholmen i Stockholm.  Som ett specialiserat företag är vi starkt fokuserade och värdesätter djup framför bredd när det gäller kunskap.

I Sverige marknadsför vi produkter inom ögonvård, centrala nervsystemet, urologi, gastroenterologi och medicinsk estetik.  I våra relationer med sjukvården värderar vi samarbete och delade insikter högt, då detta lägger grunden för vår utveckling av nya behandlingar som uppfyller behoven hos patienterna.

Samtidigt tar vi innebörden av begreppet “livskvalitet” på största allvar eftersom vi inser att livskvalitet betyder olika saker för olika individer. För den som kämpar med ett allvarligt eller funktionsnedsättande medicinskt tillstånd kan det innebära att återfå arbetsförmågan, uppfylla en dröm, kunna ta hand om sin familj eller att kunna återgå till en daglig rutin. För andra kan det betyda ett mer självsäkert liv med större frihet att uttrycka sin sanna personlighet och inre skönhet.

För oss är livskvalitet en ledstjärna som inspirerar oss och guidar oss i allt vi gör. Det styr hur vi investerar våra resurser i forskning och utveckling; vilka mediciner, medicintekniska produkter eller behandlingar vi tillhandahåller och hur vi investerar i utbildning och annat stöd till läkare, sjukvård och patienter.